top of page

6. ULUSLARARASI
   
KÜLTÜR,
   
SANAT ve            
    EDEBİYAT            
    KONGRESİ SERGİSİ
           11-12 Ekim 2023- Bakü, Azerbaycan
           Azerbaycan 
Devlet Pedagoji Üniversitesi

Sergi Şartnamesi

Madde 1. Profesyonel sanatçılar ya da üniversite düzeyindeki sanat öğrencileri UKSEK 6. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi kapsamında düzenlenecek online sergi tüm sanat disiplinleri katılımına açıktır. 

Madde 2. Her sanatçı daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış en fazla 2 eserle başvuru yapabilir.

Madde 3. Her türlü teknik ve malzemeyi kullanmak serbesttir.

Madde 4. Başvurular internet üzerinden yapılacak olup sergi katılım formu ve eser görselleri ile birlikte  uksekongre@gmail.com adresine göndermelidir.

Madde 5. Eserin görseli 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında ve en az (2200x 1700) pixel olmalıdır.

Madde 6. Eser görsel adlandırmaları, Sanatçı Soyisim, İsim Eser Sayısı şeklinde olmalıdır (Kübra. Şahin,1). (Kübra. Şahin,2).

Madde 7. Sergiye katılım ücreti 260TL’dir. İki eserle katılım ücreti 320 TL’dir. Sözlü Katılım ücretlerini son başvuru tarihine kadar belirtilen hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Madde 8. Katılan her sanatçıya Katılım Belgesi verilecek ve Sergi E-katalog olarak İKSAD yayınevi tarafından yayınlanacaktır.

 

Son Sergi Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2023

Not: Sergiye; Resim, Baskı, Fotoğraf, Seramik, Çini, Geleneksel Türk Sanatları (Halı-Kilim, Tezhip, Hat, Minyatür ve Tekstil)…Gibi alanlardan eser kabul edilecek.

 

SERGİ KÜRATÖRLERİ

Doç. Dr. Kübra ŞAHİN ÇEKEN
Dr. Öğr. Üyesi Cavit POLAT

bottom of page