4. ULUSLARARASI
   
KÜLTÜR,
   
SANAT ve            
    EDEBİYAT            
    KONGRESİ SERGİSİ
           01-07 Nisan 2022
           Bakü, Azerbaycan

Sergi Şartnamesi

Madde 1. Profesyonel sanatçılar ya da üniversite düzeyindeki sanat öğrencileri UKSEK 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi kapsamında düzenlenecek online sergi tüm sanat disiplinleri katılımına açıktır. 

Madde 2. Her sanatçı daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış en fazla 2 eserle başvuru yapabilir.

Madde 3. Her türlü teknik ve malzemeyi kullanmak serbesttir.

Madde 4. Başvurular internet üzerinden yapılacak olup sergi katılım formu ve eser görselleri ile birlikte  uksekongre@gmail.com adresine göndermelidir.

Madde 5. Eserin görseli 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında ve en az (2200x 1700) pixel olmalıdır.

Madde 6. Eser görsel adlandırmaları, Sanatçı Soyisim, İsim Eser Sayısı şeklinde olmalıdır (Kübra. Şahin,1). (Kübra. Şahin,2).

Madde 7. Sergiye katılım ücreti 160TL’dir. İki eserle katılım ücreti 220 TL’dir. Sözlü Sunum katılımcılarına Sergi Ücreti: tek eserle 100 TL, iki eserle 150 TL’dir. Katılım ücretlerini son başvuru tarihine kadar belirtilen hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Madde 8. Katılan her sanatçıya Katılım Belgesi verilecek ve Sergi E-katalog olarak iksad yayınevi tarafından yayınlanacaktır.

 

Son Sergi Başvuru Tarihi: 27 Mart 2022

Not: Sergiye; Resim, Baskı, Fotoğraf, Seramik, Çini, Geleneksel Türk Sanatları (Halı-Kilim, Tezhip, Hat, Minyatür ve Tekstil)…Gibi alanlardan eser kabul edilecek.

 

SERGİ KÜRATÖRLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Cavit POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Kübra ŞAHİN ÇEKEN

Dr. Ogr. Gör. Abdullah GÜMÜŞ