DÜZENLEME KURULU

PROF. DR. MUSTAFA TALAS

PROF. DR. RAMAZAN GAFARLI

DR.SERKAN GÜN

SEFA SALİH BİLDİRİCİ

ALİ SÖYLEMEZ

İBRAHİM KAYA

ELVAN CAFAROV

HESEN SURXAYLİ 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Alfiye YUSUPOVA 

Tataristan, Kazan Federal Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI 

AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr.  Sehrane KASIMI

Azerbaycan Ulusal Bilim Akademisi

Doç. Dr. Ruslan ABDULLAYEV 

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Dilbilimi Enstitüsü

Doç. Dr. Sebine İSAYEVA 

AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman Araştırmacı

Doç. Dr. Sefa KARAYEV 

AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Ali Korkut ULUDAĞ

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Selda GÜZEL

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. İpek Fatma Çevik

Iğdır Üniversitesi

Doç. Dr. Muteber ERBAY

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Aygun MEHERREMOVA 

Bakü Devlet Üniversitesi

Dr. Cenk TAN

Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇETİNTAŞ

Bitlis Eren Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILDIRIM

Munzur Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Zeynep Mehlika ULUÇAM KIRBAĞ

Selçuk Üniversitesi