DÜZENLEME KURULU

PROF.DR. MUSTAFA TALAS

SEFA SALİH BİLDİRİCİ

ALİ SÖYLEMEZ

İBRAHİM KAYA

DR.SERKAN GÜN

Hesen SURXAYLİ 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇETİNTAŞ- Bitlis Eren Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Z. Mehlika ULUÇAM KIRBAĞ- Selçuk Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Selda GÜZEL- Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILDIRIM- Munzur Üniversitesi , Güzel Sanatlar,  Tasarım ve Mimarlık Fakültesi