top of page

Doçentlik ve Teşvik
- Kongremize en az 15 ülkeden katılım sağlanacaktır
- Türkiye kontenjanı %45'tir
- Hakemlidir
- Kongre sonrası ISBN'li bildiri kitapları yayınlanacaktır
Kongremiz akademik teşvik ve doçentlik kriterlerine uygundur

 

bottom of page