KONGRE TAKVİMİ

Son Özet Gönderim Tarihi: 02 MART 2020

Ödeme ve Kayıt: 05-10 MART 2020

Kongre Programının İlanı: 12 MART 2020

Kongre Tarihi: 20 -23 MART 2020

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması: 26 MART 2020

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması:

02 NİSAN 2020

© 2010 by iksad