top of page

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

 

Bölüm Öz Geçmişi: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 2018 yılında kurulmuştur. Yenilikçi ve gelecekçi yaklaşımlara açık, temel tasarım prensiplerine hakim, farkındalığı yüksek, hayal gücünü kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan sıklıkla çalıştay (workshop), sergi, eğitim seminerleri ve yarışmalar düzenlemekte ve küresel düzeyde organize edilenlere katılım göstermektedir. 

 

Eserlerin Açıklaması: 2022 yılı Bahar Dönemi başında Mekan&Barınak (Space&Shelter) isimli bir workshop çalışması düzenlenmiştir. Pandemi sürecinde yaşam alanları tasarımları ön plana çıkmış ve konut iç mekanları; ofis, oyun alanı gibi pek çok farklı işlevi de yüklenmeye başlamıştır. Peki yakın gelecekte yaşam alanları neye benzeyecektir? Bu soruya cevap aramak çalıştayın temelini oluşturmuştur. Bu bağlamda öğrencilerin karakter-mekan ilişkisini doğru kurgulaması için, yaşam alanı kullanıcılarını sinema eseri, oyun tasarımı, edebi eser gibi bir başka sanat dalı ürününden seçmeleri istenmiş, sonrasında belirledikleri karakterler için 2030 yılında yaşayacakları yaşam alanları üretmeleri beklenmiştir. Yürütücülerle örnek ürünler geliştirilmiş, sanatsal yön konusunda olabildiğince özgün tasarımlar ortaya konulması yönünde gayret gösterilmiştir.

00:00 / 04:53
bottom of page