4. ULUSLARARASI
   
KÜLTÜR,
   
SANAT ve            
    EDEBİYAT            
    KONGRESİ
           01-03 Nisan 2022
           Bakü, Azerbaycan
           AMEA, Folklor Enstitüsü

uksek.png